Araştırmalar ve Yayınlar

Projelerde Yaptığı Görevler:

 1. Distal Bazlı Veno-Nöro-Fasyokutan Sural Fleplerde Venöz Boşalma (“Outflow”) ve Venöz Dolma (“Inflow”)’nın Flep Yaşamına Etkisi. (BAP Takip No: 2011/53). Projede araştırmacı.
 2. Yara oluşturulan tavşanlarda klasik yöntem yara bakımı, vakum yardımlı foam, gauze ve doğal bitkisel süngerin etkinliklerinin karşılaştırılması (BAP Takip No: 2011/002). Projede yürütücü.
 3. Tavsanlarda diskektomiden sonra temporomandibular eklem ankilozunun önlenmesinde işlem görmemis ve kriyoprezerve edilmis insan amniyotik membranı ile temporal kas- fasya greftinin kullanımı (BAP Takip No: 2012/75). Projede yürütücü.
 4. Ratlarda 10mm uzunluğundaki siyatik sinir defektinin onarımında farklı cerrahi metodlarla birlikte otolog yağ greftinin etkinliğinin değerlendirilmesi. (BAP Takip No: 2014/15). Projede yürütücü.

Eserler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Tuncel U, Kostakoğlu N, Turan A, Markoç F, Gökçe E, Erkorkmaz U.The use of temporalis muscle graft, fresh and cryopreserved amniotic membrane in preventing of temporomandibular joint ankylosis after discectomy in rabbits. J Craniomaxillofac Surg. 2014;Aug 13. (SCI)
 2. Tuncel U, Turan A, Markoç F, Erkorkmaz U, Elmas Ç, Kostakoğlu N. Loofah sponge as an interface dressing material in negative pressure wound therapy: results of an in vivo study. Ostomy Wound Manage. 2014;Mar;60(3):37-45. (SCI-expanded)
 3. Turan A, Kostakoğlu N, Tuncel U, Gökçe E, Markoç F. Scapular Bone Grafts: Good Options for Craniofacial Defects? Ann Plast Surg. 2014;Sep 24. [Epub ahead of print]. (SCI)
 4. Turan A, Kostakoğlu N, Tuncel U. Reverse Superior Labial Artery Flap in Reconstruction of Nose and Medial Cheek Defects. Ann Plast Surg. 2013;Sep 18. (SCI)
 5. Tuncel U, Turan A, Bayraktar MA, Erkorkmaz U, Kostakoğlu N. Efficacy of dexamethasone with controlled hypotension on intraoperative bleeding, postoperative edema and ecchymosis in rhinoplasty. J Craniomaxillofac Surg. 2013;Mar; 41(2):124-8. (SCI)
 6. Tuncel U, Turan A, Kostakoğlu N. Digital anthropometric shape analysis of 110 rhinoplasty patients in the black sea region in Turkey. J Craniomaxillofac Surg. 2013; Mar;41(2):98-102. (SCI)
 7. Tuncel U, Turan A, Uyanik D, Kostakoglu N. The use of an alternative kirschner fixation design to facilitate the treatment of postburn web space deformities. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2013;Sep;66(9):e267-8. (SCI)
 8. Tuncel U, Aytaç S, Turan A, Aydın U, Kantürk R, Bayraktar MA, Etöz A. The Use of Spongostan-Wrapped Diced Cartilage Graft For Obtanining A Regular Dorsal Contour In Rhinoplasty. Çağdas Tıp Dergisi. 2013;3(1), 12-16.(Diğer, uluslar arası hakemli)
 9. Tuncel U, Erkorkmaz U, Turan A. Clinical evaluation of gauze-based negative pressure wound therapy in challenging wounds. International Wound Journal 2013;10, 152-158. (SCI-expanded)
 10. Tuncel U. Repeated sodium hyaluronate injections following multiple arthrocenteses in the treatment of early stage reducing disc displacement of the temporomandibular joint: A preliminary report. J Craniomaxillofac Surg. 2012;Dec;40(8):685-9. (SCI)
 11. Tuncel U. Rhinoplasty in Black Sea Region in Turkey. J Craniofac Surg. 2012; Sep;23(5):1355-7. (SCI)
 12. Günal O, Tuncel U, Ülger A. Tüm yönleri ile osteomiyelit. Çağdaş Tıp Dergisi. 2012; 2(1): 50-63. (Diğer, uluslar arası hakemli)
 13. Turan A, Tuncel U, Kostakoğlu N. The use of single rhomboid flap in reconstruction of microstomia. Burns. 2012;Nov;38(7):e24-7. (SCI)
 14. Tuncel U, Aytaç S. Reconstruction of full-thickness cheek defects with using a free osseocutaneous radial forearm flap. J Craniofac Surg. 2012;Jul;23(4):e357-9. (SCI)
 15. Tuncel U, Turan A, Kostakoğlu N. The use of nasolabial island flap in vestibulo-sulcoplasty in a patient with recurrent depressed scar on the modiolus. J Surg Tech Case Rep. 2012;Jan;4(1):58-60. (Diğer, uluslar arası hakemli)
 16. Tuncel U, Turan A, Bayraktar MA, Aydın U, Erkorkmaz U. Clinical Experience With the Use of Gauze-based Negative Pressure Wound Therapy. Wounds, 2012;24(8), 227-233. (SCI-expanded)
 17. Tuncel U, Ozgenel GY. Use of human amniotic membrane as an interpositional material in treatment of temporomandibular joint ankylosis. J Oral Maxillofac Surg. 2011; Jun;69(6):e58-66. Epub 2011 Mar 27. (SCI)
 18. Tuncel U, Aytaç S, Turan A, Demirbağ O, Kostakoğlu N. Use of a simple mini-vacuum drain in small surgical wounds. J Oral Maxillofac Surg. 2011;Aug;69(8):2270. (SCI)
 19. Tuncel U, Turan A, Kostakoğlu N. Acute closed radial nerve injury: a case report. Asian J Neurosurg. 2011;Jul;6(2):106-9. (Diğer, uluslar arası hakemli)
 20. Tuncel U, Turan A, Kostakoglu N. Taking a Nasal Mold With a Suture Package Helps to Prepare a More Useful Nasal Plaster. Aesthetic Surgery J. November/December 2010; 30: 880-881. (Diğer, uluslar arası hakemli)
 21. Tuncel U, Pneumocephalus as a complication after facelift surgery. Aesthet Surg J. 2010;Mar;30(2):272-273. (Diğer, uluslar arası hakemli)
 22. Etoz A, Tuncel U, Ozcan M. Parotid duct repair by use of an embolectomy catheter with a microvascular clamp. Plast Reconstr Surg. 2006;117(1):330-1. (SCI)
 23. Tuncel U, Ozgenel G.Y. Thermal injury due to electrosurgery. Ulus Travma Derg. 2005;11(1):76-77. (SCI-expanded)
 24. Etoz A, Tuncel U, Kahveci R. Using roller-bottle filled with adhesive solution to fix silk tape on face. Plast Reconstr Surg. 2005;116(5):1563. (SCI)
 25. Etoz A, Tuncel U, Kahveci R. Isolated Palatal Ulcer Induced by Methotrexate: A Case Report. Wounds. 2004;16(9): 288-290. (SCI-expanded)
 26. Tuncel U, Kostakoglu N, Turan A, Çevik B, Çayli S, Demir O, Elmas C. The Effect of Autologous Fat Graft With Different Surgical Repair Methods on Nerve Regeneration in a Rat Sciatic Nerve Defect Model. Plast Reconstr Surg. 2015 Aug 12. (SCI)
 27. Günal Ö, Tuncel U, Turan A, Barut S, Kostakoglu N. The Use of Vacuum-Assisted Closure and GranuFoam Silver® Dressing in the Management of Diabetic Foot Ulcer. Surg Infect (Larchmt). 2015 Jun 26. (SCI-expanded)
 28. Esat O, Uyanik D, Demirbag O, Tuncel U, Gumus M, Turan A. The Use of a Rubber Seal to Prevent Mucosal Injury in the Treatment of Mandibular Fractures With Intermaxillary Fixation. J Craniofac Surg. 2015 Jun;26(4):1431. (SCI)
 29. Aydoğdu İO, Öztürk N, Aksakal İA, Tuncel U. A Rare Late Complication of Rhinoplasty: Dorsal Nasal CysT. Facial Plast Surg. 2015 Oct;31(5):532-3. (SCI).
 30. Aydoğdu O, Tuncel U, Gümüş M, Kurt A, Oztürk N, Aksakal IA, Çelik UR, Güzel N, Erkorkmaz U. Zinc-coated Foam With Negative Pressure Wound Therapy in the Treatment of Challenging Wounds: A New Alternative Interface Material. Wounds. 2016 Aug 15.(SCI-expanded)
 31. Tuncel U, Gumus M, Kurt A, Guzel N. An Extremely Rare Condition: Unilateral and Isolated Temporalis Muscle Hypertrophy. 2017 PRS GO; In press. (Diğer, uluslar arası hakemli)
 32. Tuncel U, Kurt A, Gumus M, Aydogdu O, Güzel N, Demır O. Preliminary results with non-centrifuged autologous fat graft and multiple percutaneous aponeurotomy in the treatment of Dupuytren disease: Résultats préliminaires des aponévrotomies percutanées multiples et greffe de tissu adipeux autologue non centrifugé dans le traitement de la maladie de Dupuytren. 2017 Hand Surg & Rehab. In press. (SCI-expanded)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Tuncel U. Fleksör Pollisis Longus Tendonunun Kas Tendon Bileşkesinden Açık Travmatik Avulsiyonu. Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi 2011;28(2): 90-2.
 2. Tuncel U, Turan A, Markoç F, Kostakoğlu N. Neck Localized Cutis Laxa. Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi. 2011; 28(1), 31-32.
 3. Tuncel U, Turan A, Aytac S, Kanturk R, Aydın U, Kostakoğlu N. İçe dönük meme başı
  hastalığı: Güncel teknikler. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.2011; 1(1):1-9.
 4. Tuncel U. Short vertical incision in treatment of carpal tunnel syndrome; our clinical experience. Tıp Arastırmaları Dergisi. 2011;9(3), 175-179.
 5. Tuncel U, Turan A, Kostakoglu N. Use of a Urogel Reservoir as a Closed-Suction Drain: Letter to the Editor. Türkiye Klinikleri Dergisi. 2011;31(2), 507-508.
 6. Tuncel U. 30 yıldır iyilesmeyen tibia fraktürü vakasının negatif basınçlı yara tedavisini takiben pediküllü fibula flebi ile onarımı. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 2009;17(3):156-9.
 7. Tuncel U. A burn injury due to 800 degrees molten aluminum. Deneysel ve Klinik Tıp
  Dergisi. 2009; 26(3), 145-147.
 8. Tuncel U. Giresun ilinde fındık tarımı ile uğraşan çiftçiler arasındaki ciddi el yaralanması vakaları: Retrospektif Çalışma. Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi. 2009; 26(2), 68-71.
 9. Tuncel U, Etoz A, Ozcan M. Yanık Pansumanında Midazolam Kullanımı. Tıp Arast Derg. 2005;3(2): 26-29.
 10. Tuncel U, Gumus M. Kurt A. Üst ekstremite periferik sinir yaralanmaları. Turkiye Klinikleri J Plast Surg-Special Topics 2017;6(1).

Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Umut Tuncel, Naci Kostakoğlu, Aydın Turan, Fatma Markoç, Erkan Gökçe, Ünal Erkorkmaz, M.Esat Olgun. Tavşanlarda diskektomiden sonra temporomandibular eklem ankilozunun önlenmesinde işlem görmemiş, kriyoprezerve edilmiş insan amniyotik membranı ile temporal kas-fasya greftinin kullanımı. TPRECD 36. Ulusal Kurultayı, 29-31 Ekim 2014, İstanbul Kongre Merkezi, İstanbul.
 2. Umut Tuncel, Naci Kostakoğlu, Aydın Turan, Betül Çevik, Sevil Çaylı, Osman Demir, Çiğdem Elmas, Deniz Uyanık. Ratlarda 10mm uzunluğundaki siyatik sinir defektinin onarımında farklı cerrahi metodlarla birlikte otolog yağ greftinin etkinliğinin değerlendirilmesi. TPRECD 36. Ulusal Kurultayı, 29-31 Ekim 2014, İstanbul Kongre Merkezi, İstanbul.
 3. Naci Kostakoğlu, Umut Tuncel, Özlem Demirbağ, Mehmet Esat Olgun, Deniz Uyanık, Aydın Turan: Rekonstrüktif Amaçlı Yağ Grefti Uygulamaları. TPRECD 36. Ulusal Kurultayı, 29-31 Ekim 2014, İstanbul Kongre Merkezi, İSTANBUL.
 4. Aydın Turan, Naci Kostakoğlu, Umut Tuncel, Erkan Gökçe, Fatma Markoç, Deniz Uyanık: Kraniyofasiyal Defektlerin Onarımında Kemik Grefti olarak Skapula ile Deneyimler. TPRECD 35. Ulusal Kurultayı, 28-31 Ekim 2013, İstanbul Kongre Merkezi, İstanbul.
 5. Aydın Turan, Naci Kostakoğlu, Umut Tuncel: Ters Akımlı Süperior Labiyal Arter Flebi ile Yeni Deneyimler. TPRECD 35. Ulusal Kurultayı, 28-31 Ekim 2013, İstanbul Kongre Merkezi, İstanbul.
 6. Naci Kostakoğlu, Umut Tuncel, Deniz Uyanık, Özlem Demirbağ, Aydın Turan: İyileşmesi Güç Yaralarda Otojen Yağ Grefti Kullanımının Tedavi Sonuçlarına Etkileri, TPRECD 35. Ulusal Kurultayı, 28-31 Ekim 2013, İstanbul Kongre Merkezi, İstanbul.
 7. Özlem Demirbağ, Deniz Uyanık, Umut Tuncel, Aydın Turan, Naci Kostakoğlu: İyileşmeyen Yaralarda Yağ Enjeksiyonu Öncesi ve Sonrası Doku Biyopsisinde Mikrobiyolojik Örnekleme Sonuçları. TPRECD 35. Ulusal Kurultayı, 28-31 Ekim 2013, İstanbul Kongre Merkezi, İstanbul.
 8. Umut Tuncel, Aydın Turan, Fatma Markoç, Çiğdem Elmas, Naci Kostakoğlu: Negatif Basınçlı Yara Tedavisinde Bir Arayüz Materyali Olarak Kabak Lifi Süngerinin Kullanımı: Deneysel Çalışma. TPRECD 35. Ulusal Kurultayı, 28-31 Ekim 2013, İstanbul Kongre Merkezi, İSTANBUL.
 9. Aydın Turan, Umut Tuncel, Erkan Gökçe, Fatma Markoç, Naci Kostakoğlu. Skapula: Kraniyofasiyal Defektlerin Onarımında Yeni Bir Kemik Greft Kaynağı. TPRECD 34. Ulusal kurultayı, 31 Ekim-4 Kasım 2012, Antalya.
 10. Aydın Turan, Umut Tuncel, Fatma Markoç, Naci Kostakoğlu: Mediyal Yüz ve Alt Burun Defektlerinin Onarımında Ters Akımlı Süperior Labiyal Arter Pediküllü Nazolabiyal Ada Flebinin Kullanımı. TPRECD 34. Ulusal kurultayı, 31 Ekim-4 Kasım 2012, Antalya.
 11. Aydın Turan, Umut Tuncel, Fatma Markoç, Nilay Yoğun, Berat Acu, Naci Kostakoğlu: Distal Bazlı Veno-Nöro-Fasyokutan Sural Fleplerde Venöz Boşalma (“Outflow”) ve Venöz Dolma (“Inflow”)’nın Flep Yaşamına Etkisi. TPRECD 34. Ulusal kurultayı, 31 Ekim-4 Kasım 2012, Antalya.
 12. Aydın Turan, Umut Tuncel, Naci Kostakoğlu: Genişletilmiş Distal Bazlı Sural Veno-Nörofasyokutanöz Flebin Proksimal Uçta Ven Ligasyonu ve Distal Venovenöz Anastomoz ile Birlikte Kullanımı. TPRECD 33. Ulusal kurultayı, 14-18 Eylül 2011, İzmir.
 13. Umut Tuncel. Negatif basınç yardımlı yara bakım yöntemi. 2. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Sempozyumu (UDAİS 2012), 24-26 Mayıs, 2012, İstanbul.
  Sertifika ve kurs bilgileri